Komunikaty - archiwum

Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 21.03.2013 r. XXIX Sesji Rady Gminy Baranów

 Baranów, dnia 14.03.2013r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  zawiadamiam o zwołaniu

na dzień 21.03.2013r. (czwartek)

XXIX Sesji  Rady  Gminy  Baranów

i zapraszam do wzięcia udziału w obradach.

Sesja Rady Gminy Baranów odbędzie się w  Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach o godz. 14:00

 

 Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Baranów na rok 2013r.

4. Podjęcie uchwał:

a)     zmieniająca  Uchwałę Budżetową  Gminy Baranów na 2013 rok,

b)     zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2013-2017,

c)     w sprawie  wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2014,

d)     w sprawie  wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”,

e)     w sprawie przyjęcia regulaminu porządku i czystości na terenie Gminy Baranów,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

7. Wystąpienia zaproszonych gości.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.  

    Przewodniczący Rady Gminy

    Roman Bodych

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-03-14
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Baranów
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Roman Bodych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2013 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1768
14 marca 2013 10:13 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_sesja_xxix_21_03_2013.pdf] do dokumentu.
14 marca 2013 10:12 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany