Komunikaty - archiwum (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA dot.: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany w trybie

Baranów, dnia 02.12.2012r. INFORMACJA Dotyczy: wywieszenia wykazu nie

Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 29.11.2012 r. XXVI Sesji Rady Gminy Baranów

Baranów, dnia 20.11.2012r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zawiadamiam o zwołaniu

Ogłoszenie dotyczące przyjęcia Uchwały Nr XXV/110/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów obejmującego miejscowość Bronisławów

Ogłoszenie Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) …podaję się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwały Nr XXV/110/2012 Rady Gminy...

Obwieszczenia Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dot. budowy sieci wodociągowej na terenie działek ew. nr 302/3, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 720/2, 720/4, 720/6, 440/6 we wsi Baranów

Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 26.09.2012 r. XXIV Sesji Rady Gminy Baranów

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zawiadamiam o zwołaniu na dzień 26.09.2012r. (środa) XXIV Sesji

Nabór wniosków o odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest zalegających na nieruchomościach

MIESZKAŃCY GMINY BARANÓW URZĄD GMINY W BARANOWIE INFORMUJE, IŻ OD DNIA 2 lipca 2012R. DO DNIA 20 lipca 2012R. ODBĘDZIE SIĘ NABÓR WNIOSKÓW O ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZALEGAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH.

Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 27.06.2012 r. XXIII Sesji Rady Gminy Baranów

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zawiadamiam o zwołaniu na dzień 27.06.2012r. (środa) XXIII Sesji

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Baranów zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w konkursie p.n. „Najładniejsza zagroda wiejska w Gminie Baranów 2012”. Druki zgłoszeń oraz możliwość zapoznania się z regulaminem

Zatrzymaj banner przewijany