Podstawowe informacje o petycjach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podstawowe informacje o petycjach

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195). Petycja powinna zawierać: - imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeżeli petycję składa grupa podmiotów...

Zatrzymaj banner przewijany