Przetargi 2016

Drugi przetarg pisemny nieograniczony pn. Sprzedaż pojazdu marki Star 244 – specjalny pożarniczy, nr rej. SNJ 1725

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baranów ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony pn.

„Sprzedaż pojazdu marki Star 244 – specjalny pożarniczy, nr rej. SNJ 1725”

 

 1. Samochód specjalny pożarniczy
 2. Marka pojazdu – Star
 3. Typ – 244 P
 4. Numer identyfikacyjny pojazdu - 07266
 5. Rok produkcji – 1981
 6. Pojazd użytkowany od – 14.12.1981 r.
 7. Przebieg - 42157 km
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów oferty należy składać
  w sekretariacie pok. nr 9 do godz. 10.00, otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.15 w pok. nr.11.
 9. Wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej tj. tj. 930,00 zł należy wpłacić
  do dnia 13 lipca 2016 r.. na konto Urzędu Gminy w Baranowie prowadzone
  w Banku Pekao S.A. I oddział w Żyrardowie, numer konta: 29 1240 3350 1111 0000 3549 8920, z adnotacjąSprzedaż pojazdu marki Star 244 – specjalny pożarniczy, nr rej. SNJ 1725”
 10. Dowód wpłaty wadium należy okazać w dniu przetargu.
 11. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z „Regulaminem przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu marki Star 244 – specjalny pożarniczy,
  nr rej. SNJ 1725
  ”, który jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy w Baranowie: www.bip.gmina-baranow.pl
 12. Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, Pan Michał Miastowski (pok. nr 12),  tel. 46 858 13 50.
 13. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie do dnia 13 lipca 2016 r. do godz. 10.00 z dopiskiem „Oferta na zakup pojazdu marki Star 244 – specjalny pożarniczy, nr rej. SNJ 1725”- NIE OTWIERAĆ! Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.15 w pok. nr 11
 14. Pojazd specjalny pożarniczy kupi osoba fizyczna lub prawna która zaoferuje najwyższą cenę.
 15. Cena wywoławcza wynosi 9300,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych i 00/100)
 16. Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy.
 17. W uzasadnionych wypadkach Wójt Gminy Baranów może przetarg odwołać.

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Baranów

                                                                                              mgr. inż. Andrzej Kolek

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-06-28
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Miastowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2016 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Miastowski
Ilość wyświetleń: 555
04 listopada 2016 12:02 Michał Miastowski - Dodanie załącznika [protokol.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2016 13:47 Michał Miastowski - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_samochod_osiny.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2016 13:46 Michał Miastowski - Dodanie załącznika [cz_2_opinia_rzeczoznawcy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany