Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej nr 1507 W od km 10+746,55 do km 11+709,50 oraz od km 11+973,05 do km 12+199,30 położonej w Bożej Woli dz. nr ewid. 183/2* (183), 182/3* (182), 228/1, 182/2*...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dotyczy budowy instalacji fotowolticznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1 MW każda, na terenie działek w obrębie Holendry Baranowskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 3832 W od km 0+000 do km 1+986 w miejsowości Kaski i Gongolina

Zatrzymaj banner przewijany