Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 3832 W od km 0+000 do km 1+986 w miejsowości Kaski i Gongolina

Zatrzymaj banner przewijany