Nowe zasady gospodarowania odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Baranów w latach 2015-2016

Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Baranów w latach 2015-2016

Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Baranów w latach 2013-2014

Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Baranów w latach 2013-2014

NOWE ZADANIA GMINY, NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Od 1 stycznia 2012 w Gminie Baranów - tak jak w pozostałych gminach w Polsce – zmienia się sposób gospodarowania odpadami komunalnymi.Podstawowa różnica w stosunku do przepisów obowiązujących do tej pory polega na tym - że jak już wspomnieliśmy - w nowym systemie gmina niejako z urzędu staje się właścicielem...

NOWA USTAWA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

• Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami w gminach? Wprowadzane zmiany mają na celu objęcie systemem zbierania odpadów wszystkich mieszkańców gminy. Nowy system ma również doprowadzić do ograniczenia składowania odpadów na wysypiskach, zmniejszyć zjawisko pozbywania się odpadów komunalnych...

Zatrzymaj banner przewijany