Zapytania o cenę

Zestaw żywieniowy Gminny Dzień Dziecka w Baranowie

Gmina Baranów                                                                                  Baranów, dnia 07.01.2014 r.

Ul. Armii Krajowej 87

96-314 Baranów

 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8, Nazwa zadania: Zestaw żywieniowy Gminny Dzień Dziecka w Baranowie

 

Zamawiający: Gmina Baranów, ul. Armii Krajowej 87,96-314 Baranów,  powiat grodziski tel. 468581350, fax: 468581368, e-mail: urzad@gmina-baranow.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa artykułu

Ilość

Opis

Lizaki

200 szt.

Lizaki owocowe

Cukierki czekoladowe

15 kg.

Mieszanka cukierków o smaku czekoladowym

Woda gazowana i niegazowa

300 szt.

Woda gazowana i niegazowa0,5 l  w plastikowej butelce po 150 szt. każdego rodzaju.

Pączek

200 szt.

Świeże ciastko drożdżowe.

 

Czas: impreza integracyjna odbędzie się 31.05.2014 r. w godzinach: 13:00 – 18:00

 

Miejsce: impreza integracyjna odbędzie się na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy składać na formularzu ofertowym – przesłać pocztą, faxem (nr faxu: 468581368, pocztą e-mail (skan) na adres: urzad@gmina-baranow.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Gminy w Baranowie, ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów do dnia 09.01.2014 r. do godziny 16:00.  

 

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT:

Najniższa cena – 100%

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zatwierdzenie wyboru Wykonawcy dokonuje  na podstawie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.

Decyzja o wyborze jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.

Informacja o wyborze Wykonawcy zamieszczona zostanie w BIP Urzędu Gminy w Baranowie.

Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, zwłaszcza w sytuacji braku przyznania środków w ramach dofinansowania z UE.

 

Osoba do kontaktów: Pani Renata Budecka – Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie, tr. 468560379 w godz. 09:00-15:00.

 

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-01-07
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Dąbrowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2014 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1834
15 stycznia 2014 10:49 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika [ogloszenie_dzien_dziecka_zestaw_zywieniowy_2014_wyniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2014 14:54 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2014 12:14 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Opublikowanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany