Obwieszczenia Zawiadomienia zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dot. Budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia na terenie działek ew. nr 462,323, 460/3 we wsi Kaski Gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dot. Budowy linii kablowej SN i NN, słupowej stracji transformatorowej, złączy kablowo-pomiarowych dla zasilania działek 185/1,186, 187/1 we wsi Osiny Gmina Baranów na terenie działek ew. nr 330/1, 337, 366/5, 411, 412, 413 we wsi Gole, 185/1, 186, 187/1, 332, 401/1 we wsi Osiny oraz na terenie działki ew. nr 106 we wsi Murowaniec Gmina...

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dot. Budowy stacji transformatorowej i budowie linii energetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie działek ew. nr 86/2, 87, 88, 89, 116 we wsi Murowaniec

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dot. Budowy sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej na terenie działki ew. nr 799/1 we wsi Kaski Gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dot. Budowy sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie działek ew. nr 223 we wsi Baranów, działek ew. nr 217, 230/2, 230/3, 230/4 i 230/5 we wsi Nowa Pułapina

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Rozbudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie działek ew. ne 792, 791, 790, 789, 740/2, 771, 760, 778/2, 778/1, 750, 861, 873 we wsi Holendry Baranowskie Gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii kablowej średniego napięcia w działkach ew. nr 92/2 i 307/1 i 331 we wsi Kaski Gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV (budowa drugiego toru) na terenie dzialki ew. nr 215/2 we wsi Kopiska i działek 825, 815, 820, 819,818 we wsi Holendry Baranowskie Gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii energetycznej kablowej na terenie działek ew. nr 1140/1, 1140/2 i 1139 we wsi Holendry Baranowskie Gmina Baranów

Zatrzymaj banner przewijany