Obwieszczenia Zawiadomienia zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV i nN 0,4 kV polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 KV i nN 0,4 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej...

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego: Przebudowy dróg gminnych na terenie działek ew. nr 197 we wsi Gole, ew. nr 188/1 we wsi Cegłów, oraz ew. nr 93, 61/2, 133 i 257 we wsi Karolina

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego: Rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu przez rzekę Głęboka Struga w ciągu drogi powiatowej nr 1517W Baranów - Kozłowice Stare na terenie działki ew. nr 250/6 we wsi Holendry Baranowskie i działki 308 we wsi Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącej: Przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej we wsi Buszyce gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV we wsi Holendry Baranowskie

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV i nN 0,4 kV we wsi Buszyce

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego polegającego na budowie gazociągu na terenie działek ew. nr 179 i 153 we wsi Żaby gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dot. Budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia na terenie działek ew. nr 462,323, 460/3 we wsi Kaski Gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dot. Budowy linii kablowej SN i NN, słupowej stracji transformatorowej, złączy kablowo-pomiarowych dla zasilania działek 185/1,186, 187/1 we wsi Osiny Gmina Baranów na terenie działek ew. nr 330/1, 337, 366/5, 411, 412, 413 we wsi Gole, 185/1, 186, 187/1, 332, 401/1 we wsi Osiny oraz na terenie działki ew. nr 106 we wsi Murowaniec Gmina...

Zatrzymaj banner przewijany