Obwieszczenia Zawiadomienia zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy Budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 222 we wsi Baranów oraz działek nr 217 i 230/5 we wsi Nowa Pułapina

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci wieży o wysokości 60 m na terenie działki ew. nr 87/1 we wsi Żaby

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie słupa rozłącznikowego średniego napięcia, budowa odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napiięcia, budowa złącza średniego napięcia, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej...

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek ew. nr 1142, 910, 1140/2 we wsi Holendry Baranowskie

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działki ew. nr 420 we wsi Osiny

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "Budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek ew. nr 230/2, 230/5, 230/10, 230/11, 230/12, 230/13, 230/14, 230/15, 230/16, 230/17 we wsi Nowa Pułapina gmina Baranów"

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: budowie napowietrznej sieci średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowie napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek ew. nr 144/2, 155, 188/1, 189 i 191/1 we wsi Strumiany Dolne

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działki ew. nr 307/1 we wsi Kaski

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie sieci elektroenergetyczynej napowietrznej SN 15kV i nN 0,4 KV polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 KV, budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie słupowej stacji transpormatorowej 15/0,4 kV,...

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Przebudowie sieci elektroenergetycznej napowierznej SN 15 kV i nN 0,4 kV polegającej na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej,...

Zatrzymaj banner przewijany