Obwieszczenia Zawiadomienia zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, przyłącza kablowego do ZKP, linii napowetrznej nN wraz z wymianą słupów oraz budowa ZKP, na terenie działek ew. nr 348, 347, 344, 258/5, 257/1, 255, 253, 252, 251, 250, 249, 248,...

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Zmianie przeznaczenia poddasza w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców gminy, z wykorzystaniem na pracownie i kluby zainteresowań dla młodzieży na terenie części dz. ew. nr 72/1 we wsi Cegłów...

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dot. Budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci wieży o wysokości 60 m na terenie cześci działki nr ew. 87/1 we wsi Żaby

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy Budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr 222 we wsi Baranów oraz działek nr 217 i 230/5 we wsi Nowa Pułapina

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci wieży o wysokości 60 m na terenie działki ew. nr 87/1 we wsi Żaby

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie słupa rozłącznikowego średniego napięcia, budowa odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napiięcia, budowa złącza średniego napięcia, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowa odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej...

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek ew. nr 1142, 910, 1140/2 we wsi Holendry Baranowskie

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działki ew. nr 420 we wsi Osiny

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "Budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek ew. nr 230/2, 230/5, 230/10, 230/11, 230/12, 230/13, 230/14, 230/15, 230/16, 230/17 we wsi Nowa Pułapina gmina Baranów"

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na: budowie napowietrznej sieci średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowie napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek ew. nr 144/2, 155, 188/1, 189 i 191/1 we wsi Strumiany Dolne

Zatrzymaj banner przewijany