Obwieszczenia Zawiadomienia zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie złącza kablowego SN, slupowej stacji transpormatorowej SN/nn, linii kablowej SN i nn wraz z złączami kablowo-pomiarowymi nn, przebudowie odcinak linii napowietrznej nn, na terenie działek ew. nr 31,13,7,3/13,3/36,3/37,3/38,3/39,3/40,3/41 we wsi...

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - Kopiska

Obwieszczenie o podjęciu postępowania

Dotyczy inwestycji polegającej na budoiwe stacji bazowej telefonii komórkowej - Żaby 87/1

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie wsi Cegłów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie sieci kablowej niskiego 0,4 kV na terenie działek ew. 235 i 346/1 we wsi Regów i 145 we wsi Gongolina

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV/0,04 kV, budowie odcinków kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV we wsi Kaski i Gongolina

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii napowietrzej oświetlenia drogowego oraz budowie 5 słupów na terenie działki ew nr 41/1 we wsi Drybus

Obwieszczenie

dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie stacji transformatorowej na terenie działki ew nr 300/5 we wsi Baranów

Zatrzymaj banner przewijany