Obwieszczenia Zawiadomienia zagospodarowanie przestrzenne (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie wsi Cegłów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie sieci kablowej niskiego 0,4 kV na terenie działek ew. 235 i 346/1 we wsi Regów i 145 we wsi Gongolina

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV/0,04 kV, budowie odcinków kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV we wsi Kaski i Gongolina

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii napowietrzej oświetlenia drogowego oraz budowie 5 słupów na terenie działki ew nr 41/1 we wsi Drybus

Obwieszczenie

dotyczy wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie stacji transformatorowej na terenie działki ew nr 300/5 we wsi Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, przyłącza kablowego do ZKP, linii napowetrznej nN wraz z wymianą słupów oraz budowa ZKP, na terenie działek ew. nr 348, 347, 344, 258/5, 257/1, 255, 253, 252, 251, 250, 249, 248,...

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Zmianie przeznaczenia poddasza w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców gminy, z wykorzystaniem na pracownie i kluby zainteresowań dla młodzieży na terenie części dz. ew. nr 72/1 we wsi Cegłów...

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dot. Budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci wieży o wysokości 60 m na terenie cześci działki nr ew. 87/1 we wsi Żaby

Zatrzymaj banner przewijany