Obwieszczenia Zawiadomienia zagospodarowanie przestrzenne (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Rozbudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie działek ew. ne 792, 791, 790, 789, 740/2, 771, 760, 778/2, 778/1, 750, 861, 873 we wsi Holendry Baranowskie Gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii kablowej średniego napięcia w działkach ew. nr 92/2 i 307/1 i 331 we wsi Kaski Gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Przebudowie istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV (budowa drugiego toru) na terenie dzialki ew. nr 215/2 we wsi Kopiska i działek 825, 815, 820, 819,818 we wsi Holendry Baranowskie Gmina Baranów

Zatrzymaj banner przewijany