Obwieszczenia Zawiadomienia zagospodarowanie przestrzenne (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii energetycznej kablowej na terenie działek ew. nr 1140/1, 1140/2 i 1139 we wsi Holendry Baranowskie Gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii oświetleniowej na terenie działki ew. nr 719/3 we wsi Baranów Gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o zmianie wszczęcia postępowania

dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii oświetleniowej na terenie działek ew. 255/6, 278, 269/2 i 268/3 we wsi Kopiska

Obwieszczenie Zawiadomienie o zmianie wszczęcia postępowania

dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii kablowej średniego napięcia w działkach ew. nr 92/2, i 307/1 we wsi Kaski Gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na Budowie słupa energetycznego i linii napowietrznej i kablowej nN-0,4 kC w działkach ne ew. 112/7 i 323/3 we wsi Kaski Gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o zmianie wszczęcia postępowania

dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie oświetlenia ulicznego (budowa 3 słupów oraz podwieszenie odcinka linii napowietrznej 0,4 kV na słupach istniejących i nowoprojektowanych, wraz z montażem opraw oświetleniowych) w działkach ew. nr 28/2, 169/1 we wsi Cegłów oraz...

Obwieszczenie Zawiadomienie o zmianie wszczęcia postępowania

dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii kablowej niskiego napięcia w działkach ew. nr 501, 502, 503, 572 we wsi Holendry Baranowiskie Gmina Baranów

Zatrzymaj banner przewijany