Obwieszczenia Zawiadomienia zagospodarowanie przestrzenne (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Wójta Gminy Baranów o wszczęciu postępowania

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii energetycznej kablowej NN w działkach nr ew. 159/10, 126, 124/1 we wsi Bronisławów Gmina Baranów.

Obwieszczenie Zawiadomienie o zmianie wszczęcia postępowania

dotyczy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii kablowej niskiego napięcia w działkach ew. nr 572, 910, 1016, 1017, 1019/1, 1019/5, 1019/6, 1019/7, 1019/8, 1019/2, 1019/3, 1015, 986/8, 986/9 oraz złączy kablowo-pomiarowych w działkach 986/9, 986/8, 986/7, 1019/8 we wsi Holendry Baranowskie Gmina...

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii elektroenergetycznej SN 15kV z wymianą słupa, budowie stacji transformatorowej oraz generatora energii wiatrowej o mocy 1000 kW na terenie działek ew.nr 448, 557, 451 we wsi Strumiany Dolne Gmina Baranów

Obwieszczenie Zawiadomienie o zmianie wszczęcia postępowania

dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie linii energetycznej kablowej NN w działkach nr ew. 44/17, 44/18, 171, 183 we wsi Cegłów Gmina Baranów

Zatrzymaj banner przewijany