Decyzje celu publicznego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja Nr 38/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr ew. 233/3, 233/4, 233/5 w obrębie Kopiska i działki nr ew. 1 w obrębie Budy Zosine

Decyzja Nr 99/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek w obrębie Cegłów.

Decyzja Nr 97/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie działek w miejscowościch: Kopiska, Baranów, Holendry Baranowskie, Budy Zosine

Decyzja Nr 92/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do działki w obrębie Regów i w obrębie Gongolina

Decyzja Nr 90/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV do działek w obrębie Regów i Gongolina

Decyzja Nr 89/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN 15kV/0,4 kV oraz budowie odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na terenie działek w obrębie Kask i obrębie Gongoliny,

Decyzja Nr 75/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi Żaby

Decyzja Nr 69/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, przyłącza kablowego do ZKP, linii napowietrznej nN wraz z wymianą słupów oraz budowie ZKP na terenie działek nr ew. 348, 347, 344, 258/5, 257/1, 255,253, 252, 251,250, 249,248, 247 i 246 we wsi Kaski

Zatrzymaj banner przewijany