Decyzje celu publicznego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja Nr 75/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi Żaby

Decyzja Nr 69/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej, przyłącza kablowego do ZKP, linii napowietrznej nN wraz z wymianą słupów oraz budowie ZKP na terenie działek nr ew. 348, 347, 344, 258/5, 257/1, 255,253, 252, 251,250, 249,248, 247 i 246 we wsi Kaski

Decyzja Nr 49/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci wodociągowej na terenie działki ew. 222 we wsi Baranów oraz działek nr ew. 217 i 230/5 we wsi Nowa Pułapina

Decyzja Nr 37/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotycząca budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie cześci działki nr ew. 87/1 we wsi Żaby

Decyzja Nr 9/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr ew. 1142,910 i 1140/2 we wsi Holendry Baranowskie

Decyzja Nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie dziełki nr ew. 420 we wsi Osiny

Decyzja Nr 106/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, budowie złącz kablowo-pomiarowych oraz przebudowie sieci transformatorowej na terenie działek ew. 230/2, 230/5, 230/10, 230/11, 230/12, 230/13, 230/14, 230/15, 230/16 i 230/17 we wsi Nowa Pułapina

Decyzja Nr 104/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy budowy napowietrznej sieci średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowie napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV n aterenie dziąłek nr ew. 144/2, 155, 188/1, 189, 191/1 we wsi Strumiany Dolne

Zatrzymaj banner przewijany