Zarządzenia Wójta Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy w Baranowie z dnia 9 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990

Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2013-2017

Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2013-2017 Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Wój

Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: pn. „DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO NA CELE GRZEWCZE W ILOŚCI DO 40.000 LITRÓW W SEZONIE GRZEWCZYM 2012/2014 DO JEDNOSTEK ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W BARANOWIE”

ZARZĄDZENIE NR 77/2012 r. WÓJTA GMINY BARANÓW z dnia 26.10.2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: pn. „DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO NA CELE GRZEWCZE W ILOŚCI DO 40.000 LITRÓW W SEZONIE GRZEWCZYM 2

Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli

Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz

Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie odowłania Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli z zajmowanego stanowiska

Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli z zajmowanego stanowiska Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 lit a w zw. z art. 5c pkt.

Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie modułów zadaniowych realizowanych w Urzędzie Gminy w Baranowie w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych

Zarządzenie nr 71/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie modułów zadaniowych realizowanych w Urzędzie Gminy w Baranowie w sytuacjach wprowadzenia na obszarze kraju stopni alarmowych  

Zatrzymaj banner przewijany