Statut Gminy

Statut Gminy Baranów

Uchwała Nr IX/53/2007

Rady Gminy Baranów

z dnia 12 września 2007 r.

 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baranów

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy Baranów uchwala co następuje:

 § 1

 Uchwala się Statut Gminy Baranów w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 § 2

 Traci moc Uchwała Nr VI/30/2003 Rady Gminy w Baranowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baranów z dnia 10 kwietnia 2003 r.

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-09-12
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Baranów
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2012 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1690
30 kwietnia 2012 15:15 Karolina Kruk-Szymaniak - Dodanie załącznika [statut_gm_baranow_zalacznik_do_uchwaly53_2007_regulamin_komisji_rewiz yjnej.doc] do dokumentu.
30 kwietnia 2012 15:14 Karolina Kruk-Szymaniak - Dodanie załącznika [statut_gm_baranow_zalacznik_do_uchwaly53_2007_regulamin_rady.doc] do dokumentu.
30 kwietnia 2012 15:13 Karolina Kruk-Szymaniak - Dodanie załącznika [statut_gm_baranow_zalacznik_do_uchwaly53_2007.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany