Statut Gminy (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut Gminy Baranów

Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 12 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baranów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy Baranów uchwala co następuje: § 1 Uchwala się Statut...

Zatrzymaj banner przewijany