Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr XXVII/123/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej

Uchwała Nr XXVII/123/2012
Rady Gminy Baranów
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej

Na podstawie art. 190 ust.1 pkt. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz. U. z 2010r.  Nr 176 poz. 1190 / w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy  / Dz. z 2011r. Nr 21 poz. 113 / Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że mandat radnej Teresy Wardziak, okręg wyborczy nr 8 - radnej Rady Gminy Baranów, wygasł wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.

§ 2

Uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej doręcza się zainteresowanej i przesyła się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Baranów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Bodych

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-12-28
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Baranów
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Roman Bodych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2013 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 3521
11 stycznia 2013 10:52 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika [uchw123_2012_wygasniecie_mandatua.pdf] do dokumentu.
11 stycznia 2013 10:52 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Usunięcie załącznika [uchw123_2012_wygasniecie_mandatu.pdf] z dokumentu.
08 stycznia 2013 11:55 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika [uchw123_2012_wygasniecie_mandatu.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany