Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr XXVI/122/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych

Uchwała Nr XXVI/122/2012

Rady Gminy Baranów

z dnia 29 listopada 2012 roku

 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.20fpkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

 

§ 1

I. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się wstępne miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy  Baranów:

 1. W ciągu komunikacyjnym drogi powiatowej Nr 3833 Szymanów – Bronisławów:

a)      Kaski „Pałac” przy zbiegu ulic Królewskiej (dz. nr ewid. 344), Akacjowej, Armii Krajowej i Pałacowej;

b)      Kaski „Plac” przy kościele (dz. nr ewid. 344);

c)      Kaski „Skrzyżowanie” przy skrzyżowaniu ulic: Królewskiej (dz. nr ewid. 344), i Południowej;

d)      Cegłów – Boża Wola (dz. nr ewid. 169/1), między zjazdami do Grodziska Mazowieckiego i do Bożej Woli.

2. W ciągu komunikacyjnym drogi powiatowej Nr 3832 Seroki – Gongolina – Baranów- Jaktorów:

a)      Nowa Pułapina (dz. nr ewid. 279) przy zbiegu z drogą gminną do wsi Stara Pułapina;

b)      Nowa Pułapina (dz. nr ewid. 122);

c)      Drybus „Skrzyżowanie” przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 3832 Seroki – Gongolina – Baranów - Jaktorów (dz. nr ewid. 228) i drogi powiatowej Nr 4135 Bieniewice – Bronisławów – Wiskitki (dz. nr ewid. 108);

 d)      Baranów „UG”  przy Urzędzie Gminy w Baranowie (dz. nr ewid. 261);

e)      Baranów (dz. nr ewid. 440/6);

f)        Kopiska „Małe” (dz. nr ewid. 825);

3. W ciągu komunikacyjnym drogi powiatowej Nr 1507 Bramki Ludne – Boża Wola – Cegłów – Izdebno – Grodzisk Mazowiecki:

a)      Cegłów (dz. nr ewid. 195/1) przy zbiegu z droga gminną do wsi Karolina;

b)      Cegłów „Wojcieszyn” (dz. nr ewid. 195/1);

c)      Boża Wola przy Zespole Szkół im. ks. J. Twardowskiego u zbiegu ulicy Irysowej i 1 Maja (dz. nr ewid. 72)

II. Wnioskowaną lokalizację przystanków komunikacyjnych określonych w ust. 1 wskazano na mapach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Przewodniczący Rady Gminy Baranów

     Roman Bodych

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-11-29
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Baranów
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Roman Bodych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2013 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 2777
08 stycznia 2013 12:43 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika [uchw122_2012.pdf] do dokumentu.
08 stycznia 2013 12:42 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Zmiana danych dokumentu.
08 stycznia 2013 11:52 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany