Komunikaty

Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 15.10.2014 r. XLIV Sesji Rady Gminy Baranów

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594), zawiadamiam o zwołaniu

na dzień 15.10.2014r. (środa)

XLIV Sesji  Rady  Gminy  Baranów

i zapraszam do wzięcia udziału w obradach.

Sesja Rady Gminy Baranów odbędzie się

w sali Urzędu Gminy w Baranowie o godz. 9:00

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

a)      zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2013,

b)      zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2014-2017,

c)      w sprawie zaciągnięcia kredytu,

d)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Grodziskiego,

e)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

f)        w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i regulaminu dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach,

g)      w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

h)      w sprawie nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Baranów” Pani Alicji Majewskiej,

i)        w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Baranów” Pani Janinie Dobrzeckiej-Kiwior,

j)        w sprawie nawania nazwy ulicy położnej we wsi Boża Wola,

k)      w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Sprawy różne.

10. Wręczenie Aktu Nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Baranów” Pani Alicji Majewskiej,

11. Wręczenie Aktu Nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Baranów” Pani Janinie Dobrzeckiej-Kiwior,

12. Zakończenie obrad.

 

 

     Przewodniczący Rady Gminy

    Roman Bodych

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-10-08
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Baranów
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Roman Bodych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 października 2014 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1477
14 października 2014 13:46 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 października 2014 13:25 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Opublikowanie dokumentu.
14 października 2014 13:24 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany