Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacje dla mieszkańców dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie ze zmianami od dnia 01 lipca 2013 roku zmieni się sposób gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odpady od mieszkańców przejmie Gmina, która wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorcę...

Zatrzymaj banner przewijany