Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 11.02.2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla inwestycji polegającej na "Adaptacji istniejącego budynku magazynowego na warsztat naprawczy" zlokalizowanego na działce ne ewidencyjnej 31 obręb Bronisławów, gmina Baranów, powiat Grodzisk Mazowiecki

Informacja dot.: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

INFORMACJA Dotyczy: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie , ul. Armii Krajowej 87, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz dotyczy: -...

Informacje dla mieszkańców dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie ze zmianami od dnia 01 lipca 2013 roku zmieni się sposób gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odpady od mieszkańców przejmie Gmina, która wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorcę...

Zatrzymaj banner przewijany