Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie

dot. wniosku firmy: AWIKOM NIERUCHOMOŚCI Anna Jankowska ul. Poziomkowa 16, 05-825 Grodzisk Maz. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięzwięcia polegającego na: "Budowie 10 domów jednorodzinnych wolnostojących w miejscowości Baranów, gmina Baranów"

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie kurnika w istniejącycm gospodarstwie rolnym na działce o nr ewid. 246 i 247 w miejscowości Kaski, gmina Baranów"

SZACOWANIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH !!!

Rolnicy, którym uległy zniszczeniu uprawy rolne spowodowane długotrwałymi opadami deszczu, mogą składać w Urzędzie Gminy w Baranowie wnioski o oszacowanie strat, w nieprzekraczalnym terminie od 24 do 28 czerwca 2013 roku. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 046/ 858-13-61, kontaktując się z Panią Wiolettą...

NABÓR WNIOSKÓW - utylizacja zalegającego azbestu

URZĄD GMINY W BARANOWIE INFORMUJE, IŻ OD DNIA 3 czerwca 2013r. DO DNIA 28 czerwca 2013r. ODBĘDZIE SIĘ NABÓR WNIOSKÓW O ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZALEGAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH. DRUK WNIOSKU, OŚWIADCZENIE I REGULAMIN ODBIORU ODPADÓW DOSTĘPNE SĄ W URZĘDZIE GMINY W BARANOWIE...

Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie

dot. wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce n nr ewid 246 i 247 w miejscowości Kaski

Zatrzymaj banner przewijany