Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

NABÓR WNIOSKÓW - utylizacja zalegającego azbestu

URZĄD GMINY W BARANOWIE INFORMUJE, IŻ OD DNIA 3 czerwca 2013r. DO DNIA 28 czerwca 2013r. ODBĘDZIE SIĘ NABÓR WNIOSKÓW O ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZALEGAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH. DRUK WNIOSKU, OŚWIADCZENIE I REGULAMIN ODBIORU ODPADÓW DOSTĘPNE SĄ W URZĘDZIE GMINY W BARANOWIE...

Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie

dot. wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce n nr ewid 246 i 247 w miejscowości Kaski

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO!

Wielu mieszkańców naszej gminy (około 200 osób) posługuje się dowodami osobistymi, które utraciły ważność i zostały unieważnione w Systemie Wydawania Dowodów. W takiej sytuacji posiadacze nieważnych dowodów mogą mieć problemy w załatwianiu spraw w różnych instytucjach (US, ZUS,KRUS, Bankach). Aby...

Ogłoszenie o konkursie

WÓJT GMINY BARANÓW ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli ul. 1 Maja 13 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać...

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 11.02.2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla inwestycji polegającej na "Adaptacji istniejącego budynku magazynowego na warsztat naprawczy" zlokalizowanego na działce ne ewidencyjnej 31 obręb Bronisławów, gmina Baranów, powiat Grodzisk Mazowiecki

Informacja dot.: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

INFORMACJA Dotyczy: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie , ul. Armii Krajowej 87, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz dotyczy: -...

Informacje dla mieszkańców dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie ze zmianami od dnia 01 lipca 2013 roku zmieni się sposób gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odpady od mieszkańców przejmie Gmina, która wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorcę...

Zatrzymaj banner przewijany