Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 15.10.2014 r. XLIV Sesji Rady Gminy Baranów

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594), zawiadamiam o zwołaniu na dzień 15.10.2014r. (środa) XLIV Sesji Rady Gminy Baranów i zapraszam do wzięcia udziału w obradach. Sesja Rady Gminy Baranów odbędzie się w sali Urzędu Gminy w Baranowie o godz....

Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie

dot. wniosku firmy: AWIKOM NIERUCHOMOŚCI Anna Jankowska ul. Poziomkowa 16, 05-825 Grodzisk Maz. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięzwięcia polegającego na: "Budowie 10 domów jednorodzinnych wolnostojących w miejscowości Baranów, gmina Baranów"

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie kurnika w istniejącycm gospodarstwie rolnym na działce o nr ewid. 246 i 247 w miejscowości Kaski, gmina Baranów"

Zatrzymaj banner przewijany