Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Na podstawie art. 37 ust. pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2017.2077 t.j.), Wójt Gminy Baranów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.

Na podstawie art. 37 ust. pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2017.2077 t.j.), Wójt Gminy Baranów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.

Zatrzymaj banner przewijany