Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia, Decyzje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowóz lub zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola

Zasady zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/ opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży...

Zatrzymaj banner przewijany