Podatki i opłaty lokalne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jednostka Prowadząca

 • Samodzielne stanowisko ds. gospodarowania odpadami - Jolanta Marciniak 
Wymagane Dokumenty:
Opłaty:
 • Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Baranów opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych ustalona została w wysokości:

  33,86 zł - za 1 mieszkańca miesięcznie - w przypadku prowadzenia segregowanej zbiórki odpadów

  67,72 zł - za 1 mieszkańca miesięcznie - w przypadku braku segregacji

   

  Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Baranów właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów zobowiązani będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie w następujących terminach:

  za styczeń – do 20 stycznia danego roku;

  za luty – do 20 lutego danego roku;

  za marzec – do 20 marca danego roku;

  za kwiecień – do 20 kwietnia danego roku;

  za maj – do 20 maja danego roku;

  za czerwiec – do 20 czerwca danego roku;

  za lipiec – do 20 lipca danego roku;

  za sierpień – do 20 sierpnia danego roku;

  za wrzesień – do 20 września danego roku;

  za październik – do 20 października danego roku;

  za listopad – do 20 listopada danego roku;

  za grudzień – do 20 grudnia danego roku.

Termin i sposób składania deklaracji:

 • w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

 • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 r. poz. 250 j.t.)

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Opłatę uiszcza się, bez wezwania gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy w Baranowie albo przelewem na rachunek bankowy gminy lub w drodze inkasa.

 

UWAGA NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO TYLKO DO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 

64 1240 6973 1111 0010 9542 2845

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2020 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Gasik
Ilość wyświetleń: 359
16 marca 2020 13:59 (Tomasz Gasik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2020 10:12 (Tomasz Gasik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2020 10:10 (Tomasz Gasik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany