Podatki i opłaty lokalne

Podatek Od Środków Transportowych

Jednostka prowadząca:

 •  Podinspektor ds. Kadr i Płac - Monika Srobisz
Wymagane dokumenty: 
Miejsce złożenia dokumentów:
 • Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Gminy w Baranowie ul. Armii Krajowej 87 96-314 Baranów

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami)

  Uchwała Nr XIV/51/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Baranów

Inne Informacje:

 • Podmiot opodatkowania:
  Osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

  Przedmiot opodatkowania:
  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej DMC powyżej 3,5 tony i wyżej.
  Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej DMC zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i wyżej.
  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą DMC od 7 ton i wyżej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
  Autobusy.

  Termin powstania obowiązku podatkowego:
  1. W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
  2. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
  3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane:
  złożyć w Urzędzie Gminy - pok. nr 6 w terminie do 15 lutego, deklarację na podatek od środków transportowych - formularz DT-1 oraz załącznik do deklaracji DT-1/A na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  odpowiednio skorygować deklarację w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

  Termin płatności:
  Dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2020 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Gasik
Ilość wyświetleń: 130
28 stycznia 2020 14:00 (Tomasz Gasik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 13:59 (Tomasz Gasik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 stycznia 2020 13:58 (Tomasz Gasik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany