Podatki i opłaty lokalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jednostka Prowadząca Samodzielne stanowisko ds. gospodarowania odpadami - Jolanta Marciniak Wymagane Dokumenty: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Podatek Od Środków Transportowych

Jednostka prowadząca: Podinspektor ds. Kadr i Płac - Monika Srobisz Wymagane dokumenty: DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1/A – za

Podatek od nieruchomości

Wymagane dokumenty od osób fizycznych: IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Zatrzymaj banner przewijany