Postanowienia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1507W od km 10+746,55 do km 11+709,50 oraz od km 11+973,05 do km 12+199,30 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W od km 11+709,50 do km 11+973,05 położonej w Bożej Woli”.

Zatrzymaj banner przewijany