Aktualności

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU przeprowadzonym przez Komisję Przetargową w Urzędzie Gminy w Baranowie w dniu 04.07.2018 r. o godzinie 1130 na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Holendry Baranowskie , wpisanej do KW  Nr PL1Z/00072969/7, obejmującej działkę ewid. nr 960/2  o pow. 0,1300 ha.

1. Przetarg przeprowadzony został w dniu 04.07.2018 r .o godzinie 1130 w Urzędzie Gminy w Baranowie przy ulicy Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów.

2. Przedmiotem przetargu była sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Holendry Baranowskie, wpisanej do KW  Nr PL1Z/00072969/7. Przedmiot sprzedaży zaznaczony jest na mapie ewidencji gruntów kolorem czerwonym i obejmuje : działkę ewid. nr 960/2  o pow. 0,1300 ha

3. Do przetargu dopuszczone zostały następujące osoby:

1) Emil i Wioletta Wójtowicz

4. Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości: 9.000,- zł.

Najwyższa osiągnięta cena z przetargu:9.100,00 zł

5. Nabywcą  gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Holendry Baranowskie, wpisanej do KW  Nr PL1Z/00072969/7, obejmującej działkę ewid. nr 960/2  o pow. 0,1300 h

został:  Emil i Wioletta Wójtowicz

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU przeprowadzonym przez Komisję Przetargową w Urzędzie Gminy w Baranowie w dniu 04.07.2018 r. o godzinie 1100 na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Holendry Baranowskie, wpisanej do KW  Nr PL1Z/00072971/4 obejmującej : działkę ewid. nr 54/2  o pow. 0,1000 ha

1. Przetarg przeprowadzony został w dniu 04.07.2018 r .o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy w Baranowie przy ulicy Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów.

2. Przedmiotem przetargu była sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Holendry Baranowskie, wpisanej do KW  Nr PL1Z/00072971/4. obejmującej działkę ewid. nr 54/2  o pow. 0,1000 ha 

3. Do przetargu dopuszczone zostały następujące osoby:

1) Katarzyna Dobrowolska

4. Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości: 4.300,00 zł.

Najwyższa osiągnięta cena z przetargu: 4.400,00 zł

5. Nabywcą  gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Holendry Baranowskie, wpisanej do KW  Nr PL1Z/00072971/4 obejmującej działkę ewid. nr 54/2  o pow. 0,1000 ha 

została:  Katarzyna Dobrowolska

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samodzilne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Wieczorek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2018 18:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Janicki
Ilość wyświetleń: 625
10 lipca 2018 13:19 (Sławomir Janicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2018 13:19 (Sławomir Janicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2018 18:36 (Sławomir Janicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany