Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE

Baranów, dnia 25.02.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów poprzez wprowadzenie Karty Dużej Rodziny 3+

Wójt Gminy Baranów ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie: podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów, poprzez wprowadzenie KARTY DUŻEJ RODZINY 3+.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie

WÓJT GMINY BARANÓW ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie ul. Armii Krajowej 49, 96-314 Baranów Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań,...

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów przeznaczonych do sprzedaży

Baranów, dnia 01.04.2014r. INFORMACJA Dotyczy: wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów prze

Zatrzymaj banner przewijany