Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE

Baranów, dnia 25.02.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baranów Uchwały Nr XLIV/241/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/149/2009...

Zatrzymaj banner przewijany