Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE

Baranów, dnia 25.02.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baranów Uchwały Nr XLIV/241/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/149/2009...

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów poprzez wprowadzenie Karty Dużej Rodziny 3+

Wójt Gminy Baranów ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie: podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów, poprzez wprowadzenie KARTY DUŻEJ RODZINY 3+. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie

WÓJT GMINY BARANÓW ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie ul. Armii Krajowej 49, 96-314 Baranów Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań,...

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów przeznaczonych do sprzedaży

Baranów, dnia 01.04.2014r. INFORMACJA Dotyczy: wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów przeznaczonych do sprzedaży Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie , ul. Armii Krajowej 87 oraz na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej...

STOP! Nie wypalamy traw

Wójt Gminy Baranów zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Baranów o nie wypalanie traw. Pożary traw są bardzo niebezpieczne, niszczą organizmy żywe, środowisko naturalne i stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Należy mieć świadomość, że nawet mały pożar trawy w chwili nieuwagi bądź silnego wiatru,...

Zatrzymaj banner przewijany