Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW na terenie działek Holendry Baranowskie

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie złącza kablowego SN, slupowej stacji transpormatorowej SN/nn, linii kablowej SN i nn wraz z złączami kablowo-pomiarowymi nn, przebudowie odcinak linii napowietrznej nn, na terenie działek ew. nr 31,13,7,3/13,3/36,3/37,3/38,3/39,3/40,3/41 we wsi...

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Dotyczy wydania decyzji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęziami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowaniu ścieków na terenie gminy Błonie oraz gminy Baranów

Postanowienie dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1 MW każda, na terenie dziąłek o nr ewid. 600/3, 600/4, 600/6, 600/7, 600/8, 600/9, 600/10, 600/11, 600/12, 600/13, 600/14, 600/15, 600/16, 600/17, 600/18, 600/19, 600/20 obręb Holendry Baranowskie gmina Baranów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1 MW każda, na terenie działek w obrębie Holendry Baranowskie

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - Kopiska

Obwieszczenie o podjęciu postępowania

Dotyczy inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej - Żaby 87/1

Zatrzymaj banner przewijany