Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie dotyczące odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Budowa dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1 MW każda, na terenie dziąłek o nr ewid. 600/3, 600/4, 600/6, 600/7, 600/8, 600/9, 600/10, 600/11, 600/12, 600/13, 600/14, 600/15, 600/16, 600/17, 600/18, 600/19, 600/20 obręb Holendry Baranowskie gmina Baranów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych) o mocy do 1 MW każda, na terenie działek w obrębie Holendry Baranowskie

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - Kopiska

Obwieszczenie o podjęciu postępowania

Dotyczy inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej - Żaby 87/1

Decyzja Nr 92/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do działki w obrębie Regów i w obrębie Gongolina

Decyzja Nr 90/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV do działek w obrębie Regów i Gongolina

Decyzja Nr 89/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN 15kV/0,4 kV oraz budowie odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na terenie działek w obrębie Kask i obrębie Gongoliny,

Zatrzymaj banner przewijany