Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW na terenie działek Holendry Baranowskie

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie złącza kablowego SN, slupowej stacji transpormatorowej SN/nn, linii kablowej SN i nn wraz z złączami kablowo-pomiarowymi nn, przebudowie odcinak linii napowietrznej nn, na terenie działek ew. nr 31,13,7,3/13,3/36,3/37,3/38,3/39,3/40,3/41 we wsi...

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Dotyczy wydania decyzji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z odgałęziami ciśnieniowymi zakończonymi przydomowymi przepompowaniu ścieków na terenie gminy Błonie oraz gminy Baranów

Zatrzymaj banner przewijany