Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów poprzez wprowadzenie Karty Dużej Rodziny 3+

Wójt Gminy Baranów ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie: podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Baranów, poprzez wprowadzenie KARTY DUŻEJ RODZINY 3+.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie

WÓJT GMINY BARANÓW ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie ul. Armii Krajowej 49, 96-314 Baranów Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań,...

Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów przeznaczonych do sprzedaży

Baranów, dnia 01.04.2014r. INFORMACJA Dotyczy: wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów prze

STOP! Nie wypalamy traw

Wójt Gminy Baranów zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Baranów o nie wypalanie traw. Pożary traw są bardzo niebezpieczne, niszczą organizmy żywe, środowisko naturalne i stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Należy mieć świadomość, że nawet mały pożar trawy w chwili nieuwagi bądź si

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2014 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. musi złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Baranów wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie...

Zatrzymaj banner przewijany