Stanowiska

Wójt Gminy

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Młodszy referent ds. gospodarowania odpadami

Podinspektor ds.obsługi kasowej

Zastępca Kierownika USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych

Inspektor ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych

Inspektor ds. poboru, księgowania podatku i opłat

Inspektor ds, wymiaru podatków i opłat

Inspektor ds.oświaty, sportu i ochrony przeciwpożarowej

Podinspektor ds. kadrowo-płacowych

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i mienia komunalnego

Inspektor ds. inwestycji gminnych

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Z-ca Głównego Księgowego

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej

Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, informacji niejawnych oraz danych osobowych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2012 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 9596
06 kwietnia 2017 14:33 Karolina Kruk-Szymaniak - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. obsługi biura rady .
05 stycznia 2016 10:57 Karolina Kruk-Szymaniak - Zmiana danych stanowiska: Zastępca Kierownika USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych .
05 stycznia 2016 10:57 Karolina Kruk-Szymaniak - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych .
Zatrzymaj banner przewijany