REJESTRACJA OSÓB NA POTRZEBY KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Wymagane dokumenty

W szczególnych przypadkach dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

Miejsce złożenia dokumentów

pok. nr 13

Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

W dniu zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej

Podstawa prawna

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz. U.  z  2004 r. Nr 241, poz. 2416z późn. zm.)

Inne informacje

Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2020 19:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Bęczkowski
Ilość wyświetleń: 123
10 lutego 2020 19:09 (Adam Bęczkowski) - Aktualizacja danych sprawy.
10 lutego 2020 19:07 (Adam Bęczkowski) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany