POTWIERDZENIE REALIZACJI OBOWIĄZKU NAUKI

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat
Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Termin : 30 wrzesień każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia zmiany szkoły w której był realizowany obowiązek nauki.
Dostarczenie zaświadczenia właściwej szkoły lub złożenie oświadczenia na poniższym druku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Inne informacje

Brak realizacji obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej zgodnie z art. 20 ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2020 18:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Bęczkowski
Ilość wyświetleń: 140
10 lutego 2020 18:25 (Adam Bęczkowski) - Dodanie załącznika.
10 lutego 2020 18:24 (Adam Bęczkowski) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany