ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek – wg wzoru
  2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) z oznaczonym terenem inwestycji - 1 egz.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat
Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

Opłata skarbowa wnoszona w kasie urzędu lub na rachunek urzędu w wysokości:

  1. od zaświadczenia

    a) 17 zł

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmn.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225),

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2020 18:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Bęczkowski
Ilość wyświetleń: 153
04 lutego 2020 18:16 (Adam Bęczkowski) - Dodanie załącznika.
04 lutego 2020 18:16 (Adam Bęczkowski) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany