Nowe zasady gospodarowania odpadami

Wybierz rok

NOWA USTAWA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

• Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami w gminach? Wprowadzane zmiany mają na celu objęcie systemem zbierania odpadów wszystkich mieszkańców gminy. Nowy system ma również doprowadzić do ograniczenia składowania odpadów na wysypiskach, zmniejszyć zjawisko pozbywania się odpadów komunalnych...

Zatrzymaj banner przewijany