Podatki i opłaty

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVI/114/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2013

UCHWAŁA NR XXV/114/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt żyta do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn....

Zatrzymaj banner przewijany