Protokoły z posiedzeń Rady Gminy

Wybierz rok

Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 maja 2012 r.

Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 maja 2012 r. Sesja odbyła się w sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 14 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny RadnyMariusz Bartuzi. Spoza Rady w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy – Andrzej Kolek, Skarbnik Gminy – Kazimierz Szymański. ...

Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 30 marca 2012 r.

Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 30 marca 2012 r. Sesja odbyła się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych. Spoza Rady w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy – Andrzej Kolek, Sekretarz Gminy –Dariusz Dąbrowski, Kierownik Gminnego Ośrodka...

Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 20 lutego 2012 r.

Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 29 lutego 2012 r. Sesja odbyła się w sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych. Spoza Rady w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy – Andrzej Kolek, Sekretarz Gminy –Dariusz Dąbrowski, Skarbnik Gminy – Kazimierz...

Zatrzymaj banner przewijany