Uchwały Rady Gminy (2012)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVI/121/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2012 zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2012-2017

UCHWAŁA NR XXVI/121/2012 RADY GMINY BARANÓW z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognoz

Uchwała Nr XXVI/120/2012 Rada Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2012

U C H W A Ł A NR XXVI/120/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2012

Uchwała Nr XXVI/118/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

UCHWAŁA NR XXV/118/2012 RADY GMINY BARANÓW z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Uchwała Nr XXVI/117/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baranów

UCHWAŁA Nr XXV/117/2012 RADY GMINY BARANÓW z dnia 30 października 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baranów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Uchwała Nr XXVI/116/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baranów

UCHWAŁA Nr XXV/116/2012 RADY GMINY BARANÓW z dnia 30 października 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Baranów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) - Rada Gm

Uchwała Nr XXVI/115/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XXV/115/2012 Rady Gminy BARANÓW z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t

Uchwała Nr XXVI/113/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2013

UCHWAŁA Nr XXV/113/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2013.

Uchwała Nr XXVI/111/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2012

U C H W A Ł A NR XXV/111/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 października 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, po

Zatrzymaj banner przewijany