Rada Gminy Baranów Kadencja 2010 - 2014

Wybierz kadencję

Skład

Przewodniczący Rady Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Wiceprzewodniczacy Rady

Radna Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Informacje

Radny Gminy - Ryszard Szymańczak

zmarł 11.05.2012 r.
Wybory uzupełniające w dniu 23.09.2012 r.
W wyniku wyborów mandat objął Grzegorz Szymańczak.

Radna Gminy

Informacje

Radna Gminy - Teresa Wardziak

Odwołana - Uchwała Nr XXVII/123/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej

Powołana - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Baranów przeprowadzonych w dniu 17 marca 2013 r.

Radna Gminy

Radny Gminy

Radny Gminy

Informacje

Radny Gminy - Grzegorz Szymańczak

Wybrany w wyborach uzupełniających w dniu 23.09.2012 r.

Komisje

Dokumenty

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego

Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Ochrona środowiska i gospodarka wodna

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Wybory i referendum

Wybory i referendum

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2012 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 86235
01 lutego 2019 16:57 (Adam Bęczkowski) - Dodanie członka komisji: Członek.
01 lutego 2019 16:57 (Adam Bęczkowski) - Dodanie członka komisji: Członek.
01 lutego 2019 16:57 (Adam Bęczkowski) - Dodanie członka komisji: Przewodniczący.
Zatrzymaj banner przewijany