Petycje 2016 r.

Wybierz rok

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195). Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie...

Zatrzymaj banner przewijany