Przetargi 2016

Wybierz rok

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 z funkcja ograniczenia skażeń chemiczno – ekologicznych dla OSP Boża Wola

Numer ogłoszenia: 160855 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów...

Zakup paliwa etyliny Pb-95 i oleju napędowego na potrzeby Gminy Baranów

Baranów: Zakup paliwa etyliny Pb-95 i oleju napędowego na potrzeby Gminy Baranów Numer ogłoszenia: 118187 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego...

Drugi przetarg pisemny nieograniczony pn. Sprzedaż pojazdu marki Star 244 – specjalny pożarniczy, nr rej. SNJ 1725

Ogłoszenie Wójt Gminy Baranów ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony pn. „Sprzedaż pojazdu marki Star 244 – specjalny pożarniczy, nr rej. SNJ 1725” Samochód specjalny pożarniczy Marka pojazdu – Star Typ – 244 P Numer identyfikacyjny pojazdu - 07266 Rok produkcji – 1981 Pojazd użytkowany...

Remont dróg gminnych na terenie gminy Baranów z podziałem na zadania: 1.Remont drogi gminnej w miejscowości Stara Pułapina dz. nr ewid 234/1 2.Remont drogi gminnej w miejscowości Baranów dz. nr ewid 361

Numer ogłoszenia: 120182 - 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Baranów w 2016 r., destruktem asfaltowym

Baranów: Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Baranów w 2016 r., destruktem asfaltowym. Numer ogłoszenia: 93250 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...

Remont dróg gminnych na terenie gminy Baranów z podziałem na zadania: 1.Remont drogi gminnej w miejscowości Buszyce dz. nr ewid 260 2. Remont drogi gminnej w miejscowości Kaski dz. nr ewid 661

Baranów: Remont dróg gminnych na terenie gminy Baranów z podziałem na zadania: 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Buszyce dz. nr ewid 260 2. Remont drogi gminnej w miejscowości Kaski dz. nr ewid 661 Numer ogłoszenia: 89138 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaby dz. nr ewid 179

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gmina-baranow.pl Baranów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaby dz. nr ewid 179 Numer ogłoszenia: 25229 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie...

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Kaski dz. nr ewid 663/5, 677/3 i 555/2.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gmina-baranow.pl Baranów: Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Kaski dz. nr ewid 663/5, 677/3 i 555/2 Numer ogłoszenia: 22961 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Zatrzymaj banner przewijany