Przetargi 2015

Wybierz rok

Przebudowa drogi w miejscowości Kaski dz. nr ewid. 663/1 i 555/2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Baranów: Przebudowa drogi w miejscowości Kaski dz. nr ewid. 663/1 i 555/2 Numer ogłoszenia: 55654 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów...

Zatrzymaj banner przewijany