Przetargi 2015

Wybierz rok

Obsługa bankowa budżetu gminy Baranów oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Baranów: Obsługa bankowa budżetu Gminy Baranów oraz gminnych jednostek organizacyjnych Numer ogłoszenia: 313008 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski, ul. Pałacowa dz. nr ewid 354

Numer ogłoszenia: 152333 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego

Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Baranów w 2015 r., destruktem asfaltowym - ponowne ogłoszenie

Baranów: Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Baranów w 2015 r., destruktem asfaltowym Numer ogłoszenia: 184006 - 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Baranów w 2015 r., destruktem asfaltowym

Baranów: Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Baranów w 2015 r., destruktem asfaltowym Numer ogłoszenia: 100229 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kaski dz. nr ewid 292/1, 354, gmina Baranów

Baranów: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kaski dz. nr ewid 292/1, 354, gmina Baranów Numer ogłoszenia: 115512 - 2015; data zamieszczenia: 16.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:

Przebudowa dróg gminnych w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Gminy Baranów w następujących miejscowościach: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boża Wola ul. Różana dz. nr ewid. 91/11, 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaby dz. nr ewid 179,

Baranów: Przebudowa dróg gminnych w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Gminy Baranów w następujących miejscowościach: 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boża Wola ul. Różana dz. nr ewid. 91/11, 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaby dz. nr ewid 179, Numer ogłoszenia: 88086 - 2015;...

Zatrzymaj banner przewijany